Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena zachowań zdrowotnych osób narażonych na zakażenie bakteriami Borrelia burgdorferi w aspekcie profilaktyki chorób odkleszczowych”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla, prof. IMW - Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr hab. n. med. Bożena Jarosz - Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz - Zakład Wirusologii z Laboratorium SARS, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Dr hab. n. społ. Ilona Żeber-Dzikowska, prof. UJK - Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 października 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 31 marzec 2023 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 10 maja 2023 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 30 października 2023 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl