Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: Zawodowe i środowiskowe uwarunkowania zagrożeń zdrowotnych lekarzy weterynarii w aspekcie oceny ryzyka zawodowego”

Promotor rozprawy: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Zagórski - Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. nzw. dr hab. Krzysztof Anusz – Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Prof. dr hab. Bolesław Samoliński - Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 18 września 2013 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 11 czerwca 2014 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 25 czerwca 2014 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 9 października 2014 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl