Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł pracy: „Wzrost efektywności leczenia wybranych schorzeń i prognoza optymalizacji kosztowej po zastosowaniu telemedycyny”

Promotor: Dr hab. n. med. Leszek Markuszewski, prof. NIGRiR - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz, prof. UM w Łodzi - Klinika Elektrokardiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Dr hab. n. o zdr. Jan Krakowiak – Zakład Medycyny Społecznej, Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 30 września 2016 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 20 listopada 2017 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 11 grudnia 2017 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 16 marca 2018 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl