Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł pracy: „Tolerancja umiarkowanego wysiłku kobiet w okresie około- i pomenopauzalnym pracujących umysłowo – wybrane aspekty zdrowotne”

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Iwona Bojar - Zakład Zdrowia Kobiet, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. med. Mariusz Gujski - Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. o zdr. Katarzyna Sygit, prof. US - Zakład Promocji Zdrowia, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński
  • Dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki - Centrum Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 30 września 2016 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 5 października 2018 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 23 października 2018 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 26 października 2018 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl