Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł pracy: „Modele integracji rejestrów w systemie ochrony zdrowia”

Promotor: Dr hab. Mirosław Jarosz, prof. IMW i WSEI - Zakład Biostatystyki, Demografii i Epidemiologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. Michał Jerzy Marczak, Prof. UMED w Łodzi - Zakładu Jakości, Świadczeń, Procedur i Standardów Medycznych, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Dr hab. n. med. Paweł Kalinowski - Kierownik Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 marca 2015 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 3 grudnia 2015 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 17 grudnia 2015 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 18 grudnia 2015 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl