Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł pracy: "Skuteczność profilaktyki gruźlicy u pacjentów z HIV/AIDS. Analiza retrospektywna danych z Ałmaty, Kazachstan w latach 2010-2015"

Promotor: Dr hab. n. med. Mirosław Jerzy Jarosz, prof. IMW i WSEI, Zakład Biostatystyki, Demografii i Epidemiologii, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. med. Anna Włoszczak-Szubzda, Zakład Biostatystyki, Demografii i Epidemiologii, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Małogorzata Polz-Dacewicz - Zakład Wirusologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Prof. dr hab. n. med. Emilia Kolarzyk - Zakład Higieny i Dietetyki, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 30 września 2016 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 10 kwietnia 2017 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 28 listopada 2017 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 16 marca 2018 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl