Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena oddziaływania zastosowanej terapii przeciwbólowej na stopień niesprawności i natężenia bólu u pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego”

Promotor rozprawy: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek - Klinika Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Collegim Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Zagórski - Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
  • Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek – Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 listopada 2011 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 15 marca 2012 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 4 czerwca 2012 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 5 czerwca 2012 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl