Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł pracy: „Funkcjonowanie systemu sterylizacji i dezynfekcji w gabinetach stomatologicznych Zamojszczyzny oraz ocena skuteczności tego systemu przez lekarzy stomatologów”

Promotor: Dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, prof. IMW i WSEI - Zakład Biostatystyki, Demografii i Epidemiologii IMW, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak - Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Małgorzaty Polz-Dacewicz - Kierownika Zakładu Wirusologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Prof. dr hab. n. med. Teresa Bernadetta Kulik - Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 18 września 2013 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 01 grudnia 2016 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 12 grudnia 2016 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 30 grudnia 2016 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl