Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł pracy: „Ocena stanu zdrowia jamy ustnej dzieci 3, 6 i 12-letnich z terenu Zamojszczyzny”

Promotor: Dr hab. n. med. Janusz Borowicz, prof. UM w Lublinie - Zakład Protetyki Stomatologicznej, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. o zdr. Katarzyna Sygit - Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
  • Prof. dr hab. n. med. Teresa Bachanek - Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 30 września 2016 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 21 stycznia 2022 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 25 lutego 2022 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 21 kwietnia 2022 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl