Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł pracy: „Wpływ wybranych antagonistów receptora AT1 dla angiotensyny II na aktywność przeciwdrgawkową niektórych klasycznych i nowych leków przeciwpadaczkowych w modelu uogólnionych drgawek toniczno-klonicznych u myszy”

Promotor: Prof. dr hab. Stanisław Jerzy Czuczwar - Kierownik Zakładu Fizjopatologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. farm. Ewa Jagiełło-Wójtowicz – Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach
  • Prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim - Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 marca 2012 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 29 września 2016 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 25 października 2016 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 3 listopada 2016 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl