Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich, przez zaprogramowanie i przeprowadzenie studiów doktoranckich w zakresie nauk o zdrowiu, z ukierunkowaniem na interdyscyplinarne zagadnienia oddziaływania czynników środowiskowych na zdrowie.

Opis projektu

W ramach projektu zaplanowano:

 • przeprowadzenie czteroletnich stacjonarnych studiów doktoranckich, zapewniających możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy naukowej w szeroko rozumianym zakresie nauk o zdrowiu,
 • program dydaktyczny ukazujący mechanizmy i skutki oddziaływania różnorodnych czynników środowiskowych na zdrowie oraz zasady interdyscyplinarnej metodologii badania zjawisk w tym zakresie,
 • opiekę naukową nad doktorantem, w tym promotorów, kopromotorów lub promotorów pomocniczych,
 • wizyty studyjne doktorantów m.in. w ośrodkach badawczych, w instytucjach sektora publicznego, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach,
 • udział doktorantów w konferencjach,
 • możliwość pokrycia kosztów badań naukowych i ich publikacji,
 • stypendia motywacyjne dla doktorantów.