Głównej zawartości

Rada Naukowa - Komisja Doktorska

Przewodniczący Komisji: Prof. dr hab. n. biol. Wojciech Rzeski


Członkowie Komisji:

  • Prof. dr hab. n. biol. Wojciech Rzeski - Przewodniczący
  • Dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW – Dyrektor IMW
  • Prof. dr hab. n. biol. Marcin Kruszewski
  • Dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, prof. IMW
  • Dr hab. n. med. Marta Andres-Mach, prof. IMW
  • Dr hab. n. med. Krzysztof Łukawski
  • Dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. IMW
  • Dr hab. n. o zdr. Grzegorz Raszewski, prof. IMW
  • Dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla, prof. IMW