Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania serologiczne Brucelozy ludzi w latach 1987-2010 na tle jej sytuacji epidemiologicznej w Polsce – próba analizy”

Promotor rozprawy: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Zagórski - Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Teresa Bernadetta Kulik - Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Sodolski - Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 listopada 2011 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 15 marca 2012 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 4 czerwca 2012 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 5 czerwca 2012 r.

WYRÓŻNIONA ROZPRAWA DOKTORSKA!!!

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl