Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Niesprawność funkcjonalna osób po 65 roku życia a zapotrzebowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową i domową opiekę geriatryczną”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Rafał Filip, prof. IMW - Zakład Endoskopowych Badań Klinicznych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Teresa Bernadetta Kulik - Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Zagórski - Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11 października 2012 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 23 marca 2015 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 17 kwietnia 2015 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 14 maja 2015 r.

WYRÓŻNIONA ROZPRAWA DOKTORSKA!!!

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl