Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Tytuł pracy: „Zastosowanie innowacyjnych metod wykrywania estrogenów w bioreaktorach z osadem czynnym, bazujących na wykorzystaniu elektronicznego nosa i bioindykacji, wraz z analizą występowania estrogenów w środowisku wodnym na obszarze województwa lubelskiego”

Promotorzy:

 • prof. dr hab. n. med. Iwona Bojar, Kierownik Zakładu Zdrowia Kobiet, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 • dr hab. inż. Grzegorz Łagód, prof. uczelni, Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Politechnika Lubelska

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Dorota Kaleta, Katedra Higieny i Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • prof. dr hab. n. med. Artur Wdowiak, Katedra Położnictwa i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Dudziak, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 30 listopada 2022 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 31 marca 2023 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 19 maja 2023 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 30 października 2023 r.

Link do dokumentacji: http://bip.imw.lublin.pl/index.php?c=article&id=627

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl