Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Aspekty zdrowotne i zagrożenia środowiskowe wynikające z dojazdu do pracy rowerem, na przykładzie mieszkańców Lublina”

Promotor rozprawy: dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. IMW, kierownik Zakładu Antropologii Medycznej, z-ca dyrektora ds. Naukowych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. Barbara Gworek, Kierownik Zakładu Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
  • Prof. dr hab. Stanisław Czuczwar, Kierownik Zakładu Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Dr hab. Łukasz Szarpak, prof. UM MSC, Prorektor ds. Naukowych i Współpracy, Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 03.03.2023 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 10 lipca 2023 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 8 września 2023 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 30 października 2023 r.

Link do dokumentacji: http://bip.imw.lublin.pl/art,649,postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-mgr-piotr-lutomski

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl