Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Tytuł pracy: „Możliwość zastosowania urządzenia wieloczujnikowego do oceny stopnia porażenia mikrobiologicznego budynków w aspekcie zdrowia mieszkańców”

Promotorzy:

 • prof. dr hab. n. med. Iwona Bojar, Kierownik Zakładu Zdrowia Kobiet, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 • dr hab. inż. Zbigniew Suchorab, prof. uczelni, Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Politechnika Lubelska

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Paweł Kalinowski, Zakład Higieny i Epidemiologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • prof. dr hab. n. med. Dorota Kaleta, Katedra Higieny i Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. uczelni, Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Uniwersytet Opolski

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 30 listopada 2022 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 31 marca 2023 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 19 maja 2023 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 30 października 2023 r.

Link do dokumentacji: http://bip.imw.lublin.pl/index.php?c=article&id=626

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl