Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

WYRÓŻNIONA ROZPRAWA DOKTORSKA!

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Transmisja transowarialna wybranych patogenów u kleszczy z gatunku Ixodes ricinus i Dermacentor reticulatus, żerujących na zwierzętach dzikich i domowych”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla, prof. IMW - Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr. n. med. Violetta Zając - Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz - Zakład Wirusologii z Laboratorium SARS, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Solarz Zakład Parazytologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 października 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 17 października 2022 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 9 listopada 2022 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 20 grudnia 2022 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl