Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł pracy: „Ocena przyczyn, uwarunkowań środowiskowych, okoliczności występowania upadków osób po 60. roku życia oraz ich skutków i odległych następstw”

Promotor: dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW, Dyrektor, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • prof. dr hab. n. med. Irena Dorota Karwat, Instytut Medyczny, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
  • prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela, Kierownik Zakładu Ortopedii i Traumatologii, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 28 listopada 2022 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 31 marca 2023 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 9 maja 2023 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 30 października 2023 r.

Link do dokumentacji: http://bip.imw.lublin.pl/index.php?c=article&id=625

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl