Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Funkcje poznawcze a zachowania żywieniowe i wiedza o żywieniu  u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. n. med. Lucyna Kapka-Skrzypczak, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. Katarzyna Sygit, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
  • Prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski, Katedra Higieny i Epidemiologii, Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski
  • Prof. dr hab. Jacek Kurzepa, Zakład Chemii Medycznej, Uniwersytet medyczny w Lublinie

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 07.02.2023 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 30 maja 2023 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 10 lipca 2023 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 30 października 2023 r.

Link do dokumentacji: http://bip.imw.lublin.pl/art,640,postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-mgr-inz-agata-skowronska

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl