Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Cechy osobowości oraz wypalenie zawodowe w grupie zawodów wysokiego ryzyka stresu ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ochrony osób i mienia”

Promotor rozprawy: Prof. dr hab. n. o zdr. Marta Makara-Studzińska – Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak – Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Prof. dr hab. n. o zdr. Katarzyna Sygit - Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 października 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 17 października 2022 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 14 listopada 2022 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 20 grudnia 2022 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl