Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Informacje ogólne

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30.05.2011 r. - link do decyzji

  • Instrukcja dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora - link do instrukcji - przewody wszczęte przed 30.04.2019 r.
  • Instrukcja dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora - link do instrukcji - przewody wszczęte po 01.10.2019 r.

Nadzór nad przebiegiem przewodów doktorskich w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie sprawuje Komisja Doktorska będąca komisją stałą Rady Naukowej IMW.

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl