Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Mgr Aneta Kozaczuk

Tytuł pracy: „Środowiskowe i osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem w czasie pandemii Covid-19 w grupie pracowników medycznych i administracyjnych wybranych podmiotów leczniczych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego”

Promotor: dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, prof. uczelni, kierownik, Zakład Psychologii, Katedra Psychospołecznych Aspektów Medycyny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Jarosław Sak, prof. uczelni, Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej, Katedra Psychospołecznych Aspektów Medycyny, Uniwersytet Medyczny
  w Lublinie
 • dr hab. n. med. Grzegorz Sobieszek, Oddział Kardiologii z Pracownia Hemodynamiki,
  I Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
 • dr hab. n. med. Joanna Zawitkowska, prof. uczelni, Klinika Hematologii, Onkologii
  i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 20 grudnia 2022 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Mgr inż. Sylwia Duda-Saternus

Tytuł pracy: „Zastosowanie innowacyjnych metod wykrywania estrogenów w bioreaktorach z osadem czynnym, bazujących na wykorzystaniu elektronicznego nosa i bioindykacji, wraz z analizą występowania estrogenów w środowisku wodnym na obszarze województwa lubelskiego”

Promotorzy:

 • prof. dr hab. n. med. Iwona Bojar, Kierownik Zakładu Zdrowia Kobiet, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 • dr hab. inż. Grzegorz Łagód, prof. uczelni, Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Politechnika Lubelska

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Dorota Kaleta, Katedra Higieny i Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • prof. dr hab. n. med. Artur Wdowiak, Katedra Położnictwa i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Dudziak, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 20 grudnia 2022 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Mgr inż. Monika Anna Sak

Tytuł pracy: „Możliwość zastosowania urządzenia wieloczujnikowego do oceny stopnia porażenia mikrobiologicznego budynków w aspekcie zdrowia mieszkańców”

Promotorzy:

 • prof. dr hab. n. med. Iwona Bojar, Kierownik Zakładu Zdrowia Kobiet, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 • dr hab. inż. Zbigniew Suchorab, prof. uczelni, Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Politechnika Lubelska

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Paweł Kalinowski, Zakład Higieny i Epidemiologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • prof. dr hab. n. med. Dorota Kaleta, Katedra Higieny i Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. uczelni, Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Uniwersytet Opolski

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 20 grudnia 2022 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Mgr Agnieszka Maruszewska

Tytuł pracy: „Ocena przyczyn, uwarunkowań środowiskowych, okoliczności występowania upadków osób po 60. roku życia oraz ich skutków i odległych następstw”

Promotor: dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW, Dyrektor, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

 • dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • prof. dr hab. n. med. Irena Dorota Karwat, Instytut Medyczny, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela, Kierownik Zakładu Ortopedii i Traumatologii, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 20 grudnia 2022 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Mgr Agata Wojtowicz

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena ryzyka niedożywienia u pacjentów z udarem mózgu hospitalizowanych w oddziałach neurologicznych”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Rafał Filip, prof. UR - Zakład Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy: Dr n. o zdr. Małgorzata Dziechciaż – Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Recenzenci rozprawy:

 • Dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW - Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego z Pododdziałem Chorób Zawodowych i Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 • Prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek - Klinika Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 marca 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Mgr Barbara Jaworska-Łuczak

Tytuł pracy: „Suplementy diety – aktywność fizjologiczna i bezpieczeństwo stosowania”

Promotor: Prof. dr hab. n. farm. Aleksander Paweł Mazurek - Kierownik Pracowni Metod Teoretycznych, Obliczeń i Informatyki, Narodowy Instytut Leków w Warszawie

Recenzenci rozprawy:

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak – Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
 • Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska – Kierownik Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 listopada 2011 r.

Data zamknięcia przewodu doktorskiego: 20 października 2017 r.

Dokumentacja:

Mgr inż. Piotr Choina

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zgłaszalność dolegliwości bólowych ze strony układu mięśniowo-szkieletowego przez pracowników leśnictwa a ich warunki pracy”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki - Zakład Gerontologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. med. Tomasz Saran – Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

 • Dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska - Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Dr hab. n. leśnych Witold Grzywiński, prof. UP w Poznaniu – Katedra Użytkowania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 marca 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Mgr Izabela Magdalena Kucharska

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza funkcjonalności wojewódzkich planów działań na wypadek wystąpienia epidemii. Identyfikacja dobrych praktyk i modelowych rozwiązań”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Leszek Markuszewski - prof. UTH w Radomiu – Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Promotor pomocniczy: Dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz - Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Recenzenci rozprawy:

 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chomiczewski - Przewodniczący Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
 • Prof. dr hab. n. med. Lidia Bernadetta Brydak - Zakład Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 marca 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Mgr Jerzy Bylina

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Dobór próby w reprezentacyjnych badaniach stanu zdrowia ludności-badanie symulacyjne”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, prof. IMW i WSEI - Zakład Biostatystyki, Demografii i Epidemiologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 marca 2012 r.

Data zamknięcia przewodu doktorskiego: 6 listopada 2015 r.

Mgr Magdalena Szymalska

Tytuł pracy: „Rtęć w środowisku i próba oceny jej wpływu na zdrowie człowieka”

Promotor: Dr hab. Mariusz Kluska, prof. UPH w Siedlcach - Zakład Chemii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 18 września 2013 r.

Data zamknięcia przewodu doktorskiego: 6 listopada 2015 r.

Mgr Rafał Gorczyca

Tytuł pracy:„Styl życia i odżywiania się, a nasilenie dolegliwości i jakość życia pacjentów z chorobą refleksową przełyku”

Promotor: Dr hab. Rafał Filip, prof. IMW - Zakład Endoskopowych Badań Klinicznych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 19 grudnia 2012 r.

Data zamknięcia przewodu doktorskiego: 6 listopada 2015 r.

Mgr Robert Grzegorz Chmura

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena zachowań zdrowotnych osób narażonych na zakażenie bakteriami Borrelia burgdorferi w aspekcie profilaktyki chorób odkleszczowych”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla, prof. IMW - Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr hab. n. med. Bożena Jarosz - Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

 • Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz - Zakład Wirusologii z Laboratorium SARS, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Dr hab. n. społ. Ilona Żeber-Dzikowska, prof. UJK - Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 października 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 513

 • mgr Beata Pawińska (postępowania o nadanie stopnia doktora)
 • dr hab. Marta Lemieszek (przewody doktorskie)

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl