Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ ksantotoksyny (8-metoksypsoralenu) na ochronne działanie wybranych leków przeciwpadaczkowych w teście drgawek psychoruchowych (6 Hz) u myszy”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Marta Andres-Mach - Samodzielna Pracownia Analiz Izobolograficznych, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. biol. Mirosław Zagaja - Samodzielna Pracownia Analiz Izobolograficznych, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk – Klinika Neurologii Dziecięcej III Katedry Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Dr hab. n. farm. Krzysztof Kamiński – Katedra Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 1 marca 2019 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 22 listopada 2019 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 4 grudnia 2019 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 7 luty 2020 r.

WYRÓŻNIONA ROZPRAWA DOKTORSKA

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl