Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Edukacyjne jednostki organizacyjne

Kontakt

Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 400

fax: 81 74 78 646

e-mail: imw@imw.lublin.pl

Dyrektor Instytutu

dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW

tel. 81 71 84 410

e-mail: imw@imw.lublin.pl

Struktura organizacyjna Instytutu