Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki realizuje w Partnerstwie z Narodowym Funduszem Zdrowia (Lider) projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wdrożenie oceny jakości rehabilitacji leczniczej poprzez ujednolicenie oceny funkcjonalnej pacjenta z zastosowaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). W ramach projektu zostaną opracowane standardy oceny funkcjonalnej, które pozwolą na jednolity opis pacjentów, którzy korzystają z rehabilitacji w formie stacjonarnej i ambulatoryjnej. Opracowane i wdrożone standardy pozwolą na wprowadzenie jednolitego systemu planowania wsparcia pacjenta.