Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Opis...


Skład osobowy

Kontakt

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 500

e-mail: zaprawa.joanna@imw.lublin.pl