Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Otworzony w kwietniu 2021 roku Oddział Endokrynologii powstał na bazie funkcjonującej od 1995 roku Kliniki Chorób Wewnętrznych IMW. Rosnąca ilość pacjentów z problemami endokrynologicznymi (choroby tarczycy, nadnerczy, przysadki mózgowej, nadciśnienie wtórne- w tym hormonozależne, cukrzyca, zaburzenia miesiączkowania i płodnosci, hiperandrogenemia, otyłość, in.), często u chorych ze współistniejącymi innymi chorobami internistycznymi, przyczyniły się do uruchomienia Oddziału. Dodatkowym atutem były możliwości diagnostyczne, doświadczenie zawodowe kadry medycznej oraz współpraca z innymi placówkami (min. chirurgicznymi, endokrynologicznymi, onkologicznymi, medycyny nuklearnej, in.). Oddział Endokrynologii IMW realizuje działalność diagnostyczną i leczniczą w ramach kontraktu z NFZ.


Skład osobowy

  • dr n.med. Jolanta Kowalczyk-Bołtuć - spec. chorób wewnętrznych, spec. endokrynologii - kierownik Oddziału - 81 71 84 589
  • lek.med. Aleksandra Chaberko-Koślacz - spec. chorób wewnętrznych, spec. endokrynologii - starszy asystent - 81 71 84 588
  • mgr Małgorzata Królikowska - sekretarka medyczna - 81 71 84 469

Kontakt

Oddział Endokrynologii
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 590 (dyżurka pielęgniarek)

tel. 516 176 458 (sekretariat)

tel. 81 71 84 469 (sekretariat)

e-mail: krolikowska.malgorzata@imw.lublin.pl