Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Klinika Leczenia Chorób Zakaźnych IMW im. Witolda Chodźki w Lublinie rozpoczęła diagnozowanie i leczenie pacjentów z dniem 01 września 2021 roku. Klinika jest przygotowana do leczenia pacjentów z różnymi chorobami zakaźnymi, także z zakażeniem SARS-CoV-2 z uwagi na możliwość izolowania pacjentów wysoce zakaźnych.

Ze względu na profil Instytutu, doświadczenie lekarzy specjalistów oraz współpracę z wysokospecjalistycznym laboratorium, specjalizujemy się w chorobach zakaźnych odzwierzęcych, w tym odkleszczowych. Zapewniamy wszystkie niezbędne konsultacje, w tym neurologiczne, psychologiczne oraz edukacje pacjentów.

Klinika planuje podjęcie współpracy z KRUS-em, WOMP-em oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie. Klinika jest siedzibą Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych.


Skład osobowy

 • dr hab. n. med. Joanna Krzowska-Firych - kierownik Kliniki - 81 71 84 430
 • dr n. med. Grażyna Semczuk - z-ca kierownika Kliniki - 81 71 84 427
 • dr n. med. Romana Rolla-Szczepańska - asystent - 81 71 84 428, 81 71 84 429
 • lek. med. Joanna Nozdryn-Płotnicka - asystent - 81 71 84 428, 81 71 84 429
 • lek. med. Krzysztof Czajka - rezydent - 81 71 84 428, 81 71 84 429
 • mgr Kamilla Chodurska - pielęgniarka koordynująca - 81 71 84 426, 81 71 84 420
 • Beata Kulczycka - izba przyjęć - 81 71 84 432
 • Anna Nowicka - sekretarka - 81 71 84 421

Kontakt

Klinika Leczenia Chorób Zakaźnych
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 421 (sekretariat)

tel. 81 71 84 432 (izba przyjęć)

tel. 81 71 84 429 (gabinet lekarski)

tel. 81 71 84 428 (lekarz dyżurny)

tel. 81 71 84 430 (kierownik kliniki)

tel. 81 71 84 427 (z-ca kierownika kliniki)

tel. 81 71 84 420 (pielęgniarka koordynująca)

tel. 81 71 84 426 (dyżurka pielęgniarek)

e-mail: nowicka.anna@imw.lublin.pl