Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Klinika Leczenia Chorób Zakaźnych IMW im. Witolda Chodźki w Lublinie rozpoczęła diagnozowanie i leczenie pacjentów z dniem 01 września 2021 roku. Klinika jest przygotowana do leczenia pacjentów z różnymi chorobami zakaźnymi, także z zakażeniem SARS-CoV-2 z uwagi na możliwość izolowania pacjentów wysoce zakaźnych.

Ze względu na profil Instytutu, doświadczenie lekarzy specjalistów oraz współpracę z wysokospecjalistycznym laboratorium, specjalizujemy się w chorobach zakaźnych odzwierzęcych, w tym odkleszczowych. Zapewniamy wszystkie niezbędne konsultacje, w tym neurologiczne, psychologiczne oraz edukacje pacjentów.

Klinika planuje podjęcie współpracy z KRUS-em, WOMP-em oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie. Klinika jest siedzibą Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych.


Skład osobowy

 • Kierownik: Dr hab. n. med. Joanna Krzowska-Firych, spec. chorób zakaźnych, 81 718 430
 • Zastępca Kierownika: Dr n. med. Grażyna Semczuk, spec. chorób zakaźnych, 81 718 427
 • Asystent: Dr n. med. Romana Rolla-Szczepańska, spec. chorób zakaźnych, 81 718 428 / 81 718 429
 • Asystent: Dr. n. med. Jarosław Sawiniec, spec. chorób wewnętrznych, toksykolog kliniczny, 81 718 428 / 81 718 429
 • Asystent: Lek. Anna Szczepkowska, spec. chorób wewnętrznych, reumatolog, 81 718 428 / 81 718 429
 • Asystent: Lek. Joanna Nozdryn-Płotnicka, spec. chorób wewnętrznych, 81 718 428 / 81 718 429
 • Rezydent: Lek. Krzysztof Czajka, 81 718 428 / 81 718 429
 • Pielęgniarka koordynująca: Mgr Kamilla Chodurska, 81 718 426 / 81 718 420
 • Izba przyjęć: Beata Kulczycka, 81 718 432
 • Sekretariat: Anna Nowicka, 81 718 421

Kontakt

Klinika Leczenia Chorób Zakaźnych
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 506 917 871 (sekretariat)

tel. 81 71 84 421 (sekretariat)

tel. 81 71 84 432 (izba przyjęć)

tel. 81 71 84 429 (gabinet lekarski)

tel. 81 71 84 428 (lekarz dyżurny)

tel. 81 71 84 430 (kierownik kliniki)

tel. 81 71 84 427 (z-ca kierownika kliniki)

tel. 81 71 84 420 (pielęgniarka koordynująca)

tel. 81 71 84 426 (dyżurka pielęgniarek)

e-mail: nowicka.anna@imw.lublin.pl