Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Klinika Diabetologii Instytutu Medycyny Wsi istnieje od 2004 roku. W Klinice leczeni są pacjenci ze wszystkimi typami cukrzycy, w tym z cukrzycą ciążową. Prowadzona jest diagnostyka powikłań makro- i mikronaczyniowych cukrzycy.

Klinika jest placówką specjalizującą się w leczeniu pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej z wykorzystaniem m.in. metod drenażu podciśnieniowego oraz terapii larwalnej. W zakresie leczenia zespołu stopy cukrzycowej Klinika współpracuje z oddziałami chirurgii naczyniowej i chirurgii ogólnej.

W Klinice edukowani są i leczeni pacjenci metodą ciągłego podskórnego wlewu insuliny przy pomocy osobistych pomp insulinowych.

Pacjenci do 26 roku życia mają możliwość kwalifikacji do pozyskania osobistej pompy insulinowej w ramach świadczenia NFZ.

W Przychodni IMW kobiety z cukrzycą pragnące przygotować się do ciąży, które nie mogą sobie pozwolić na samodzielny zakup sprzętu, mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego wypożyczania pomp insulinowych. Program realizowany jest przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, a pompy wypożyczane są bezpłatnie. Warto dodać, że osprzęt do pomp w okresie ciąży jest refundowany przez NFZ. Pacjenci do 26 r. ż. Oraz kobiety planujące ciążę i w ciąży prosimy o kontakt z koordynatorem ośrodka leczenia osobistymi pompami insulinowymi - dr n. med. Justyną Jaworską, tel. 888 776 724

W 2021 roku Klinika Diabetologii uzyskała akredytację w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji i Akredytacji Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością potwierdzającą spełnienie wymagań niezbędnych do profesjonalnego leczenia nadwagi i otyłości. W Klinice hospitalizowani są pacjenci z otyłością olbrzymią kwalifikowani do operacji bariatrycznych. W ramach zabiegowego leczenia otyłości Klinika współpracuje z Oddziałem Chirurgicznym Ogólnym SPZOZ w Lubartowie.

Dla pacjentów z cukrzycą i otyłością, hospitalizowanych w Klinice istnieje możliwość diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu oraz inicjacji leczenia za pomocą protezy powietrznej CPAP.

Pacjenci hospitalizowani w Klinice mają możliwość kontynuacji leczenia w Poradni Diabetologicznej i Poradni Leczenia Chorób Metabolicznych IMW.

W ramach Kliniki prowadzone są prace badawcze, prezentowane jako doniesienia zjazdowe i publikacje w fachowych czasopismach medycznych. Klinika bierze także udział w wieloośrodkowych badaniach klinicznych nad nowymi lekami i technikami leczniczymi.

Klinika Diabetologii  dysponuje pięcioma miejscami specjalizacyjnymi do kształcenia w zakresie diabetologii, odbywają staże kierunkowe lekarze kształcący się w innych dziedzinach medycyny.


Skład osobowy

 • dr hab. n. med. Piotr Dziemidok - Ordynator Kliniki - specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog - dziemidok.piotr@imw.lublin.pl
 • dr n. med. Anna Tochman-Gawda - specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog
 • dr n. med. Daria Gorczyca-Siudak - specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog
 • lek. med. Izabela Ławnicka - specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog
 • lek. med. Monika Golik – specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z diabetologii
 • dr n. med. Ewa Kostrzewa-Zabłocka – specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego, zachowawczego i ochrony zdrowia, edukator diabetologiczny
 • Agnieszka Matyjaszczyk - specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
 • Anna Meksuła - specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego, pielęgniarka opatrunkowa, edukator w zakresie osobistych pomp insulinowych
 • mgr Anna Wiącek - pielęgniarka, edukator w zakresie osobistych pomp insulinowych
 • mgr Ewelina Zdanowicz – specjalista pielęgniarstwa internistycznego, edukator diabetologiczny
 • mgr Patrycja Wiącek – pielęgniarka
 • Agnieszka Drwal - pielęgniarka
 • mgr Monika Misiak - pielęgniarka
 • mgr Magdalena Drachal - sekretarka medyczna

Rekomendowane strony internetowe

Kontakt

Klinika Diabetologii
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 477 (sekretariat, gabinet lekarski)

tel. 81 71 84 446 (kierownik Kliniki)

tel. 81 71 84 478 (dyżurka pielęgniarek)

tel. 81 71 84 443 (telefon dla pacjentów)

e-mail: drachal.magdalena@imw.lublin.pl