Głównej zawartości

Poradnia chorób metabolicznych - NFZ

 • dr n. med. Zdzisław Brzeski
 • dr n. med. Daria Gorczyca-Siudak
 • dr n. med. Justyna Jaworska
 • lek. Andrzej Karski
 • dr n. med. Leszek Kozak
 • dr n. med. Robert Piekarski
 • dr n. med. Grzegorz Szcześniak

Poradnia chorób wewnętrznych (poszpitalna) - NFZ

 • lek. Aleksandra Chaberko-Koślacz
 • dr n. o zdr. Agnieszka Janowska
 • lek. Andrzej Karski
 • dr n.med. Jolanta Kowalczyk-Bołtuć
 • lek. Patrycja Kozak-Nurczyk
 • dr n.med. Piotr Paprzycki

Poradnia chorób zakaźnych - NFZ

 • dr n. med. Hanna Fota-Markowska
 • dr n. med. Romana Rolla-Szczepańska
 • dr n. med. Grażyna Semczuk

Poradnia diabetologiczna - NFZ

 • lek. Jacek Cygan
 • dr n. med. Justyna Jaworska
 • lek. Izabela Ławnicka
 • dr n. med. Robert Piekarski
 • lek. Agnieszka Siemionow-Dziemidok
 • dr n. med. Grzegorz Szcześniak
 • dr n. med. Anna Tochman-Gawda

Poradnia gastroenterologiczna - NFZ

 • dr hab. n. med. Rafał Filip
 • dr n. med. Weronika Kaźmierak

Poradnia leczenia bólu - NFZ

 • dr n. med. Magdalena Godek

Poradnia neurologiczna - NFZ

 • dr n. med. Magdalena Godek
 • lek. Monika Jaworska
 • lek. Hanna Ligaj
 • lek. Anna Szcześniak
 • dr n. med. Ewa Wlizło-Dyś
 • lek. Roman Chwedorowicz

Poradnia onkologiczna - NFZ

 • dr n. med. Małgorzata Jankiewicz
 • dr. n. med. Andrzej Kurylcio

Poradnia reumatologiczna - NFZ

 • lek. Małgorzata Kowalska

Poradnia toksykologiczna - NFZ

 • dr n. med. Zdzisław Brzeski

Poradnia chirurgii naczyniowej - płatna IMW

 • dr. n. med. Janusz Ślepko

Poradnia chirurgii ogólnej - płatna IMW

 • dr n. med. Tomasz Jaworski

Poradnia endokrynologiczna - płatna IMW

 • dr n. med. Jolanta Kowalczyk-Bołtuć

Poradnia kardiologiczna - płatna IMW

 • lek. Robert Główka
 • lek. Róża Grzybowska-Karska
 • lek. Łukasz Siudak
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Sodolski

Poradnia leczenia bezdechu sennego - płatna IMW

 • dr n. o zdr. Agnieszka Janowska
 • dr n. med. Piotr Paprzycki

Poradnia leczenia osteoporozy - płatna IMW

 • dr hab. n. med. Rafał Filip
 • dr n. med. Jolanta Kowalczyk-Bołtuć
 • lek. Piotr Maksymiuk

Poradnia okulistyczna - płatna IMW

 • lek. Katarzyna Ochyńska
 • lek. Joanna Winkler

Poradnia psychologiczna - płatna IMW

 • dr n. o zdr. Anna Mazur

Poradnia urologiczna - płatna IMW

 • dr n. med. Krzysztof Zajączkowski

Poradnia ginekologiczna - płatna IMW

 • w trakcie reorganizacji