Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Informacje ogólne

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o zdrowiu na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24.10.2016 r. (pismo nr BCK-Org-268/2014/16)

Kontakt

Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Pełnomocnik Dyrektora ds habilitacji
Marta Andres-Mach

tel. 81 71 84 488

e-mail: andres.marta@imw.lublin.pl