Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Informacje dla klientów zlecających wykonanie badań

Klienci proszeni są o pobranie i wypełnienie wymienionych poniżej dokumentów:

 • Umowa na wykonanie badań dla Instytucji zlecających jednokrotne wykonanie badań - F/01/LZBSzZiP
 • Umowa na wykonanie badań dla pacjentów prywatnych zlecających jednokrotne wykonanie badań. Klienci prywatni proszeni są o dokonanie opłaty za badania zgodnie z umową i załączenie potwierdzenia wpłaty. Umowę należy przygotować w dwóch egzemplarzach - F/02/ LZBSzZiP
 • Skierowanie na badania diagnostyczne w Zakładzie Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii F/03/LZBSzZiP

Zawieranie umów

W celu zawierania umów na czas określony na wielokrotne świadczenie usług w zakresie badań w kierunku chorób odzwierzęcych i alergologicznych, Klienci Instytucjonalni proszeni są o kontakt z osobami:

 • Dr n. med. Violetta Zając - Pełnomocnik ds. Jakości; tel.: (81) 71-84-573 (555); e-mail: zajac.violetta@imw.lublin.pl,
 • Dr n. o zdr. Elżbieta Monika Galińska – Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii; tel. (81) 71-84-548 (555); e-mail: galinska.monika@imw.lublin.pl
 • lub wysłanie zapytania na adres e-mail Zakładu: spcho@imw.lublin.pl

Czas oczekiwania

Czas oczekiwania na wykonanie badań z zakresu chorób odzwierzęcych wynosi 15 dni roboczych, z zakresu alergologii – 35 dni.

Szczegóły dostępne pod numerem telefonu 81 71 84 555 (choroby odzwierzęce) lub 81 71 84 580 (alergologia), e-mail spcho@imw.lublin.pl

Instrukcje postępowania

Przed pobraniem oraz wysłaniem próbek materiału klient proszony jest o zapoznanie się i postępowanie zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcjach:

Dostarczenie materiału do badań i dokumentacji

Materiał do badań oraz wymagane dokumenty powinny być dostarczone do:

 • Punkt przyjmowania próbek
  Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii (skrzydło B, pokój nr 128A)
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Przesyłki kurierskie należy adresować:

 • Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Punkt Przyjmowania Próbek
  Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
  ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Dodatkowe informacje

ZBSzZiP nie pobiera oraz nie transportuje próbek przeznaczonych do badania. Odpowiedzialność za próbki obowiązuje ZBSzZiP od momentu przyjęcia próbek w Punkcie Przyjmowania Próbek.

Jeżeli dostarczona próbka lub dokumentacja nie spełniają wymagań Zleceniobiorcy wówczas badania mogą zostać wstrzymane, a klient jest natychmiast informowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

Wyniki badań wraz z umową są wysyłane listem poleconym priorytetowym na adres podany na skierowaniu. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie IMW, po uprzednim umieszczeniu takiej deklaracji na skierowaniu.

Odbiór przez inną osobę niż Zleceniobiorca możliwy jest po dostarczeniu pisemnego upoważnienia od Zleceniodawcy na druku: