Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii

Zakres działalności

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii świadczy usługi w zakresie wykonywania badań diagnostycznych w kierunku wybranych chorób odzwierzęcych (w tym odkleszczowych) i alergologicznych. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne funkcjonuje w ramach Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii.

Informacje dla klientów zlecających wykonanie badań

Klienci proszeni są o pobranie i wypełnienie wymienionych poniżej dokumentów:

  • Umowa na wykonanie badań dla Instytucji zlecających jednokrotne wykonanie badań - F/01/LZBSzZiP
  • Umowa na wykonanie badań dla pacjentów prywatnych zlecających jednokrotne wykonanie badań. Klienci prywatni proszeni są o dokonanie opłaty za badania zgodnie z umową i załączenie potwierdzenia wpłaty. Umowę należy przygotować w dwóch egzemplarzach - F/02/ LZBSzZiP
  • Skierowanie na badania diagnostyczne w Zakładzie Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii F/03/LZBSzZiP

Zawieranie umów

W celu zawierania umów na czas określony na wielokrotne świadczenie usług w zakresie badań w kierunku chorób odzwierzęcych i alergologicznych, Klienci Instytucjonalni proszeni są o kontakt z osobami:

Czas oczekiwania

Czas oczekiwania na wykonanie badań z zakresu chorób odzwierzęcych wynosi 15 dni roboczych, z zakresu alergologii – 35 dni.

Szczegóły dostępne pod numerem telefonu 81 71 84 555 (choroby odzwierzęce) lub 81 71 84 580 (alergologia), e-mail spcho@imw.lublin.pl

Instrukcje postępowania

Przed pobraniem oraz wysłaniem próbek materiału klient proszony jest o zapoznanie się i postępowanie zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcjach:

Dostarczenie materiału do badań i dokumentacji

Materiał do badań oraz wymagane dokumenty powinny być dostarczone do:

  • Punkt przyjmowania próbek
    Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii (skrzydło B, pokój nr 128A)
    od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Przesyłki kurierskie należy adresować:

  • Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Punkt Przyjmowania Próbek
    Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
    ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Dodatkowe informacje

ZBSzZiP nie pobiera oraz nie transportuje próbek przeznaczonych do badania. Odpowiedzialność za próbki obowiązuje ZBSzZiP od momentu przyjęcia próbek w Punkcie Przyjmowania Próbek.

Jeżeli dostarczona próbka lub dokumentacja nie spełniają wymagań Zleceniobiorcy wówczas badania mogą zostać wstrzymane, a klient jest natychmiast informowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

Wyniki badań wraz z umową są wysyłane listem poleconym priorytetowym na adres podany na skierowaniu. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie IMW, po uprzednim umieszczeniu takiej deklaracji na skierowaniu.

Odbiór przez inną osobę niż Zleceniobiorca możliwy jest po dostarczeniu pisemnego upoważnienia od Zleceniodawcy na druku:

Skład osobowy

  • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak - Kierownik Laboratorium
  • Dr n. med. Violetta Zając - pełnomocnik ds. jakości - zajac.violetta@imw.lublin.pl, 81 71 84 573 lub 555

Diagności laboratoryjni:

Kontakt

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 555

e-mail: spcho@imw.lublin.pl

Godziny pracy Laboratorium:
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-15:00