Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Zakład Badań Czynnościowych zajmuje się większością wykonywanych w Instytucie Medycyny Wsi czynnościowych badań diagnostycznych. Wykonujemy badania zarówno dla potrzeb szpitala klinicznego IMW i zewnętrznych zakładów opieki zdrowotnej (w ramach umów z NFZ), jak i odpłatnie, ze skierowania dowolnych podmiotów leczniczych, czy na życzenie pacjentów.

Nasza diagnostyka jest niezastąpiona w wielu dziedzinach chorób wewnętrznych, gdzie wymagana jest ocena funkcji układu oddechowego, układu krążenia i obwodowego układu nerwowego. We współpracy z Przychodnią Specjalistyczną Instytutu Medycyny Wsi i Kliniką Chorób Wewnętrznych IMW prowadzimy jeden z nielicznych w regionie ośrodek diagnostyki i leczenia bezdechu śródsennego, z kwalifikacją i prowadzeniem pacjentów leczonych sprężarkami CPAP.

Jako pracownicy instytutu naukowego bierzemy także udział w realizacji tematów badawczych opartych na nieinwazyjnej ocenie funkcji organizmu ludzkiego w tym również w klinicznych badaniach leków. Prowadzimy również szkolenia w zakresie badań czynnościowych i schorzeń związanych z upośledzeniem funkcji - dla lekarzy, pielęgniarek, innych pracowników medycznych, instytucji ubezpieczeniowych i pacjentów, szczególnie z grup ryzyka.


Informacje o badaniach dla pacjentów

HOLTER EKG

 • Rejestratory zakładane są zwykle rano w godzinach 8:00-9:00 i zdejmowane na drugi dzień zwykle o tej samej porze.
 • Przed założeniem rejestratora pacjent będzie proszony o zapoznanie się z warunkami jego użytkowania i potwierdzenie przyjęcia informacji pisemnie.
 • Mężczyźni, szczególnie z silnym owłosieniem na klatce piersiowej, do założenia rejestratora powinni zabrać ze sobą własne przybory do strzyżenia lub ogolić zarost na klatce piersiowej wcześniej.
 • O ile lekarz zlecający badanie nie zaleci inaczej, należy zachowywać się w czasie badania w sposób jak najbardziej przypominający codzienną aktywność, ale znaczny wysiłek fizyczny powoduje pogorszenie jakości zapisu i odklejanie się elektrod na skutek pocenia się.
 • W czasie trwania rejestracji nie wolno kąpać się ani brać prysznica (nie zamoczyć rejestratora) oraz przebywać w pobliżu urządzeń emitujących bardzo silne pole magnetyczne (duże silniki elektryczne, zabiegi rehabilitacyjne polem magnetycznym) W wypadku odklejenia się którejkolwiek z elektrod należy przykleić je w tym samym miejscu za pomocą przylepca.
 • Opis badania jest dostępny zwykle po godz. 12:00 następnego dnia roboczego od zdjęcia rejestratora po wykonanej uprzednio analizie i ocenie przez lekarza.

HOLTER RR (ABPM, monitorowanie ciśnienia tętniczego)

 • Rejestratory zakładane są zwykle rano w godzinach 8:00-9:00 i zdejmowane na drugi dzień zwykle o tej samej porze.
 • Przed założeniem rejestratora pacjent będzie proszony o zapoznanie się z warunkami jego użytkowania i potwierdzenie przyjęcia informacji pisemnie.
 • Założony do badania mankiet pomiarowy na kończynę górną będzie wywierał w czasie pomiaru silny, czasem nawet bolesny ucisk zależny od wartości ciśnienia. Możliwe jest nawet powstanie niewielkich wybroczyn na skórze kończyny. Nie powinno się na badanej ręce wykonywać nakłuć żył, pomiarów glikemii itp.
 • Należy pilnować położenia mankietu pomiarowego i w razie potrzeby rozluźnić go i zacisnąć ponownie tak aby jego dolny brzeg znajdował się 2cm powyżej zgięcia łokciowego.
 • Należy zachowywać się w czasie badania w sposób jak najbardziej przypominający codzienną aktywność, ale znaczny wysiłek fizyczny powoduje pogorszenie jakości pomiarów i liczne błędy pomiaru.
 • W czasie trwania rejestracji nie wolno kąpać się ani brać prysznica (nie zamoczyć rejestratora) oraz przebywać w pobliżu urządzeń emitujących bardzo silne pole magnetyczne (duże silniki elektryczne, zabiegi rehabilitacyjne polem magnetycznym).
 • Opis badania może być dostępny natychmiast po zdjęciu rejestratora po potwierdzeniu go przez lekarza.

PRÓBA WYSIŁKOWA EKG/ERGOSPIROMETRIA

 • Badanie wykonywane jest w godzinach 10:00-13:00, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody pacjenta.
 • Osoby z poważnymi chorobami układu krążenia (stan po pomostowaniu aortalno-wieńcowym, plastyce naczyń wieńcowych, przebytych utratach przytomności, zaburzeniach rytmu serca itp.) proszone są o poinformowanie o tym w czasie umawiania badania.
 • Polega na wykonaniu przez pacjenta znacznego, kontrolowanego wysiłku fizycznego na bieżni lub cykloergometrze rowerowym ze stałym odczytem EKG, ciśnienia tętniczego, saturacji z pulsoksymetru palcowego (próba wysiłkowa) a w przypadku ergospirometrycznej próby wysiłkowej dodatkowo mierzone są parametry oceniające wentylację minutową oraz wymianę gazową (pacjent oddycha przez maskę w trakcie wysiłku fizycznego).
 • Czas badania do 40-45 minut, minimum 30 minut obserwacji po badaniu.
 • Należy 4 godziny przed badaniem nie jeść, nie pić kawy, nie palić papierosów natomiast leki przyjąć zgodnie z zaleceniami lekarskimi.
 • Do badania trzeba zabrać na zmianę luźny strój sportowy, wygodne obuwie wiązane, przybory toaletowe a mężczyźni z obfitym owłosieniem na skórze klatki piersiowej przybory do golenia.
 • Pacjenci z cukrzycą powinni zabrać ze sobą glukometr i coś do jedzenia.
 • Należy zabrać ze sobą informację o wszystkich przyjmowanych lekach.
 • Przeciwwskazaniem do badania są schorzenia uniemożliwiające szybkie chodzenie (nóg, kręgosłupa, zawroty głowy) lub jazdę na rowerze (artroza stawów biodrowych, kolanowych) i inne choroby pogarszające wydolność fizyczną lub pracę serca, szczególnie o poważnych chorobach układu krążenia i oddychania.
 • Należy poinformować pracowników Zakładu Badań Czynnościowych o wszystkich chorobach i przyjmowanych lekach (zostanie przeprowadzona wstępna rozmowa przed badaniem.
 • Opisy próby wysiłkowej EKG są zaraz po wykonaniu i ocenie przez lekarza (w ciągu 30 minut), ergospirometria wymaga przynajmniej 1 dnia roboczego na opis badania.

POLISOMNOGRAFIA/POLIGRAFIA (badanie bezdechu śródsennego)

 • Badanie polisomnograficzne (II typ wg AASM) wykonywane jest wyłącznie w warunkach ramach refundacji NFZ, w czasie hospitalizacji w oddziale wewnętrznym Instytutu Medycyny Wsi. Uproszczone badanie poligraficzne  (III typ wg AASM) może być wykonane w domu pacjenta odpłatnie, po kwalifikacji w poradni IMW.
 • Należy wieczorem przed badaniem wykonać toaletę i przygotować się jak zwykle do snu (założyć piżamę lub inny strój nocny, najlepiej z długim rękawem i nogawkami.
 • Mężczyźni powinni ogolić zarost a kobiety powinny usunąć lakier z paznokci.
 • Nie należy nakładać kremów ani balsamów na skórę twarzy.
 • Do badania poligraficznego (III typ wg AASM) pacjent ma zakładane czujniki rejestrujące: przepływ powietrza (kaniula w nosie), saturację (pulsoksymetr na palcu), zapis EKG elektrody na klatce piersiowej), wysiłek oddechowy (pasy na klatce piersiowej i brzuchu).
 • Do badania polisomnograficznego (II typ wg AASM) oprócz powyższych czujników pacjent ma zakładane czujniki na skórze głowy do encefalograficznej oceny snu, ruchów gałek ocznych (trzeba usunąć wszystkie spinki i gumki do włosów), na brodzie do oceny napięcia mięśniowego) i na kończynach dolnych (do ruchów kończyn). Do tego badania nie należy na noc zakładać peruk ani układać gęstych fryzyr.
 • W przypadku badania polisomnograficznego I typ wg AASM pacjent ma zakładane czujniki jak do typu II wg AASM ale badanie jest nadzorowane przy użyciu kamery.
 • W trakcie badania z użyciem urządzeń przenośnych (II i III typ wg AASM) można dowolnie chodzić do toalety, w przypadku badania I typu AASM, wstanie z łóżka wymaga odłączenia od bazy rejestratora.
 • Po założeniu rejestratorów nie wolno kąpać się ani brać prysznica aby nie zamoczyć urządzeń).
 • Opisy badań dostępne są w kolejnych dniach po zdjęciu, odczytaniu rejestratorów i analizie zapisów wykonanej przez lekarza (zwykle w ciągu 3 dni roboczych).

SPIROMETRIA/BADANIE DYFUZYJNE/BODYPLETYZMOGRAFIA

 • Badania wykonywane są w ciągu dnia pracy, zwykle w godzinach 8:00-15:00.
 • Należy 2 godziny przed badaniem nie jeść, nie pić kawy ani herbaty oraz nie palić papierosów.
 • Należy ubrać się w luźny strój, który nie krępuje ruchów (krawaty, gorsety, zaciśnięte pasy itp).
 • Proszę zabrać ze sobą używane w domu inhalatory lub znać ich nazwy, podobnie jak nazwy innych przyjmowanych leków.
 • Codziennie przyjmowane leki, również inhalatory należy przyjąć jak zwykle, chyba że lekarz zlecający badanie zaleci inaczej.
 • Przed spirometrią nie powinno się używać niektórych leków podawanych wziewnie- wg decyzji lekarza zlecającego badanie.
 • Do wykonania badania dyfuzyjnego niezbędna jest aktualna morfologia i spirometria.
 • Badania wykonywane są zwykle w pozycji siedzącej przy użyciu ustnika, przez który oddycha pacjent w trakcie badania zgodnie z instrukcjami lekarza/pielęgniarki przy jednocześnie założonym klipsie na nos.
 • Badanie bodypletyzmograficzne wykonywane jest w zamkniętej, przeszklonej kabinie (uwaga! osoby z klaustrofobią).
 • Opisy badań dostępne są zaraz po wykonaniu i ocenie przez lekarza.

PH-METRIA z IMPEDANCJĄ (badanie czynnościowe przełyku)

 • Badanie polega na rejestracji pracy przełyku przez minimum 24 godziny za pomocą urządzenia noszonego przez pacjenta.
 • Rejestrator zakładany jest rano ok. godz. 8:30-9:00, a zdejmowany o tej samej porze następnego dnia.
 • Przed badaniem pacjent powinien być na czczo, nie pić kawy, herbaty, soków.
 • Leki należy przyjąć zgodnie z zaleceniem lekarza zlecającego badanie.
 • Przed badaniem powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach oraz o ewentualnych uczuleniach na leki (uwaga! Uczulenie na środki znieczulające).
 • Elektroda/sonda zakładana jest do przełyku przez nos po uprzednim znieczuleniu nosa i gardła lignocainą a następnie przymocowana na skórze twarzy (elektroda będzie widoczna).
 • W trakcie badania pacjent może jeść pokarmy i pić płyny, a sytuacje te będzie odnotowywać w specjalnym dzienniczku zgodnie z zaleceniami lekarza.
 • Po założeniu rejestratora nie wolno kąpać się ani brać prysznica aby nie zamoczyć urządzenia.
 • Opis badania dostępny jest w kolejnych dniach po zdjęciu, odczytaniu rejestratora i analizie zapisu wykonanej przez lekarza.

Informacja w sprawie diagnostyki i leczenia obturacyjnego bezdechu śródsennego

 • Porad w sprawie diagnostyki i leczenia obturacyjnego bezdechu śródsennego udziela Poradnia Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy Przychodni Specjalistycznej IMW w ramach NFZ (dr Piotr Paprzycki, dr Agnieszka Janowska).
  -
  Wizyta w poradni wymaga skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przyjmującego w ramach NFZ (np. lekarza rodzinnego).
  - Rejestracja do poradni odbywa się w rejestracji Przychodni Specjalistycznej Instytutu Medycyny Wsi osobiście lub telefonicznie, przychodnia udziela informacji co do godzin przyjęć i dostępnych miejsc (patrz strona Przychodni, tel. 81-7184501). Prosimy o zaznaczenie w czasie rejestracji, że wizyta ma dotyczyć bezdechu sennego lub leczenia aparatem CPAP.
  - Poradnia udziela informacji na temat bezdechu, przeprowadza kwalifikację do diagnostyki polisomnograficznej w oddziale chorób wewnętrznych IMW lub do wykonania ambulatoryjnego badania uproszczonego oraz do leczenia CPAP, przeprowadza kontrolę leczenia CPAP z wydawaniem wniosków refundacyjnych na urządzenia i maski.
 • Dla osób posiadających skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do oddziału wewnętrznego, w sprawie diagnostyki polisomnograficznej i leczenia obturacyjnego bezdechu śródsennego (rozpoznanie kod ICD G47.3), obowiązuje kolejka oczekujących na diagnostykę i ewentualne leczenie. Z posiadanym skierowaniem należy zgłosić się telefonicznie w celu zarejestrowania skierowania w kolejce pod numer telefonu 506917836 (sekretariat obsługujący kolejkę). Pod tym telefonem można uzyskać informację co do miejsca w kolejce i planowanych hospitalizacjach.
 • W wypadku konieczności przyjęcia do oddziału na badanie bezdechu śródsennego w trybie pilnym, ze względu na okoliczności medyczne, lekarz kierujący powinien uzasadnić skierowanie z opisem przyczyn warunkujących przyjęcie pilne. Lekarz IMW przeprowadzi weryfikację zasadności i możliwości oddziału do pilnego przyjęcia chorego. Przypominamy, że kombatanci, honorowi krwiodawcy, osoby ze znaczną niepełnosprawnością, czy kierowcy zawodowi mogą być przyjmowani poza kolejnością.
 • W przypadku osób z bezdechem rozpoznanym wcześniej na podstawie badania w innym ośrodku, którzy wymagają leczenia sprężarką CPAP. Osoby takie powinny zgłaszać się z dokumentacją (wynik polisomnografii/poligrafii, karta informacyjna z oddziału potwierdzająca rozpoznanie itp.) do Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc Przychodni Instytutu Medycyny Wsi NFZ w celu oceny wskazań i decyzji co do sposobu podjęcia leczenia CPAP (wymagane jest skierowanie NFZ).
 • Odpłatne uproszczone badanie oddychania w czasie snu. Osoby z typowymi objawami bezdechu, bez szczególnych chorób towarzyszących mogą skorzystać z odpłatnego badania ambulatoryjnego, nie refundowanego przez NFZ. Informację co do kwalifikacji do tego typu diagnostyki można uzyskać w czasie wizyty Poradni Chorób Płuc IMW (wymagane skierowanie), a rejestrację na badanie przeprowadzić w Zakładzie Badań Czynnościowych osobiście (konieczność udzielenia pisemnej zgody RODO).

Zakres badań czynnościowych wykonywanych w Zakładzie Badań Czynnościowych IMW

Diagnostyka układu oddechowego

 • Spirometria / próba natężonego wydechu - niezastąpione badanie przy rozpoznawaniu i obserwacji przebiegu chorób z obturacją dróg oddechowych jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc. Do wszystkich badań oddechowych dysponujemy stacjonarnym systemem Vyntus Body Jaeger oraz MES Lungtest 1000 z pełną kontrolą poprawności badania i możliwością wykonania próby odwracalności zwężenia oskrzeli. Posiadamy również przenośnne spirometry EasyOne do badań przy łóżku pacjenta lub w terenie. Możemy także wykonywać badanie u dzieci (powyżej 6 lat).
 • Opory oddechowe metodą zamykania - badanie częściowo zastępujące spirometrię przy obturacji dużych i średnich dróg oddechowych u osób źle współpracujących. Nie wymaga nasilonego, skoordynowanego wydechu a jedynie spokojnego oddychania (małe dzieci, osoby starsze).
 • Bodypletyzmografia - polega na oddychaniu w szczelnej kabinie i dostarcza kompletu informacji o czynności płuc. Mierzy opory oddychania (bez nasilonego wydechu) i całkowitą pojemność płuc (z objętością zalegającą włącznie). Umożliwia wykrycie zaburzeń oddychania w rozedmie i w wielu innych chorobach jak płuco rolnika, sarkoidoza, pylice itd.
 • Badanie dyfuzyjne (zdolności transferu gazów) - doskonałe i wygodne badanie ogólnej funkcji płuc, wymaga tyle współpracy, co spokojna spirometria. Badanie dobrze wykrywa pogorszenie zdolności płuc do nasycania tlenem krwi, które jest pierwszym objawem w licznych chorobach płuc, układu krążenia i chorobach ogólnoustrojowych.
 • 6-minutowy test marszu - najprostszy, najtańszy i najwygodniejszy dla pacjenta sposób oceny zdolności do wysiłku fizycznego, szczególnie w wypadku schorzeń układu oddechowego (np. choroba obturacyjna). Test wykonujemy także z pulsoksymetrem.
 • Inhalacyjna próba prowokacyjna - dobra metoda oceny reakcji dróg oddechowych na bodźce kurczące. Nieocenione w wykrywaniu astmy przy prawidłowej spirometrii. Wykonujemy prowokację wziewną z użyciem histaminy, metacholiny i stężonej soli oraz wysiłkiem fizycznym (np. na bieżni ruchomej). Możliwa jest także prowokacja swoista z użyciem dostarczonego alergenu wziewnego.

Diagnostyka czynnościowa układu sercowo-naczyniowego i przełyku

 • Holterowskie badanie EKG - całodobowy zapis elektrycznej pracy serca, niezastąpiony do wykrywania i obserwacji zaburzeń rytmu serca oraz przewodzenia pobudzeń. Badanie jest także pomocne także w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. Dysponujemy 3 małymi i wygodnymi w użyciu rejestratorami i systemem analizy zapisu f-my Getemed CM4000 i CM3000. Możemy wykonywać także zapis wielodobowy oraz 12-kanałowy.
 • Test obciążeniowy EKG - standard w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca i ogólnej wydolności układu krążenia. Do rejestracji EKG stosujemy aparat Siemens Megacart, test wykonujemy na bieżni ruchomej Burdick lub na cykloergometrze Siemens, także z równoczesnym pomiarem wysycenia krwi tlenem za pomocą pulsoksymetru. Ponadto dysponujemy systemem do prób wysiłkowych GE Cardiosoft wyposażonym w bieżnię ruchomą, cykloergometr z automatycznym pomiarem ciśnienia tętniczego Tango. U osób, które nie mogą wykonywać wysiłków na przyrządach jesteśmy w stanie wykonać obciążenie farmakologiczne obciążenie za pomocą wlewu dobutaminy.
 • Test obciążeniowy z ergospirometrią - jeden z najlepszych sposobów dokładnej oceny wydolności wysiłkowej przez pomiar zużycia tlenu i wydalania dwutlenku węgla. Oprócz zastosowania do diagnostyki i rehabilitacji osób chorych, badanie nadaje się doskonale do oceny osób zdrowych (także sportowców) przed rozpoczęciem treningu fizycznego jak i po nim. Używamy ergospirometru MES Start 2000M, w skojarzeniu z bieżnią lub cykloergometrem oraz ergospirometru Metalyser z oprogramowaniem Metasoft firmy Cortex również z bieżnią lub cykloergometrem.
 • 24-godzinne monitorowanie ciśnienia - obecnie stało się standardem jako metoda wykrywania nadciśnienia tętniczego i kontrolowania jego leczenia. Metoda jest wiarygodniejsza niż pomiary przygodne, odbywa się w normalnych warunkach życia i pracy oraz eliminuje efekt białego fartucha. Do pomiaru dysponujemy aparatami Mobil-o-graph f-my Margot-Medical.
 • Ph-metria z impedancją - badanie całodobowe, przydatne w diagnostyce bólów w klatce piersiowej i refluksu żołądkowo-przełykowego wykonywane w ramach hospitalizacji w Klinice Chorób Wewnętrznych IMW. Dysponujemy rejestratorem Ph/Impedancji MMS Ohmega R firmy Urovision.

Diagnostyka obwodowego układu nerwowego

 • Testy neuropatii autonomicznej - wykonujemy zarówno test głębokiego oddychania (obecnie najłatwiejszy i najczulszy) jak i inne z zestawu testów Ewinga (test chwytu ręki, manewr Valsalvy, hipotonii ortostatycznej) do wykrywania i oceny zaawansowania neuropatii autonomicznej (układu sercowo-naczyniowego) np. w cukrzycy. Możemy także oznaczyć dobową zmienność częstości serca (inny ważny wskaźnik neuropatii autonomicznej i chorób serca). Stosujemy system MBE Cardiosys-Ewing.
 • Test pochyleniowy - bada odpowiedź serca i naczyń na zmianę pozycji ciała. Metodę tą stosuje się do wykrywaniu przyczyn zasłabnięć i omdleń (omdlenia wazo-wagalne) oraz nieprawidłowej reakcji układu nerwowego autonomicznego np. w cukrzycy. Dysponujemy stołem pionizacyjnym i sprzętem do monitorowania EKG (jak do próby wysiłkowej), stosujemy prowokację farmakologiczną nitrogliceryną. Badanie wykonujemy wyłącznie w warunkach hospitalizacji.
 • Badanie czucia wibracji - pozwala na ilościową (zobiektywizowaną) ocenę progu czucia wibracji, który jest jednym z najczulszych wskaźników neuropatii czuciowej. Znajduje szczególne zastosowanie w diabetologii do oceny zaawansowania neuropatii cukrzycowej jak i w innych chorobach nerwów obwodowych. Stosujemy biotezjometr ręczny Bio-Medical Instruments, pomiary możemy wykonywać w każdym standardowym punkcie na powierzchni ciała.
 • Badanie statyki stóp (podobarografia) - pozwala na ilościową i jakościową ocenę nacisków na podeszwy stóp z wizualizacją kontaktu z podłożem. Badanie służy do wykrywania wad postawy, wad stóp (płaskostopie, stopa szpotawa itp), a przede wszystkim do wykrywania neuropatii nerwów czucia głębokiego w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej. Dysponujemy platformą z systemem Win-Pod firmy Medicapteurs.

Diagnostyka i leczenie zaburzeń oddychania w czasie snu obturacyjnego bezdechu śródsennego

 • Badania oddychania w czasie snu – badanie wykrywa zaburzenia oddychania (chrapanie, bezdechy, spłycenia oddychania) i jest niezbędne do rozpoznania najpowszechniejszej choroby oddychania związanej ze snem jaką jest obturacyjny bezdech śródsenny. Wykonujemy zarówno badanie typu III AASM czyli poligrafię oraz badanie II typu AASM czyli polisomnografię (z encefalograficzną analizą snu, oceną ruchów kończyn, ruchów gałek ocznych i napięcia mięśniowego – badanie refundowane w warunkach hospitalizacji w oddziale wewnętrznym przez NFZ). Dysponujemy polisomnografami NOX A1 Nox-Medical oraz Alice NightOne Phillips.
 • Leczenie protezą powietrzną CPAP – Metoda z wyboru leczenia obturacyjnego bezdechu śródsennego i metoda pomocnicza w innych zaburzeniach oddychania. Wykonujemy zarówno próbę leczenia z ustawianiem parametrów protezy CPAP tak w warunkach hospitalizacji (w ramach NFZ) jak i ambulatoryjnie – także z użyciem systemu kontroli zdalnej Air-View. Dysponujemy protezami powietrznymi Res-Med S10 oraz Phillips Dreamstation. W razie potrzeby stosujemy też tryb Bi-level (także ST i AiVAPS). W ramach poradni profilaktyki i leczenia bezdechy wykonujemy okresową kontrolę leczenia CPAP – posiadamy oprogramowanie do analizy zapisu wszystkich dostępnych na polskim rynku sprężarek CPAP.

Skład osobowy

 • dr n. med. Piotr Paprzycki - kierownik Zakładu, internista, specjalista chorób płuc
 • dr n. o zdr. Agnieszka Janowska - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
 • mgr piel. Katarzyna Wilczek - pielęgniarka diagnostyczna

Kontakt

Zakład Badań Czynnościowych
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
budynek Szpitala Klinicznego, poziom -1, pokój 09

tel. 81 71 84 598

e-mail: zbcz@imw.lublin.pl

Rejestracja osobista

Rejestracja w budynku Przychodni czynna
w godzinach: 7.00-18.00

Rejestracja telefoniczna

81 71 84 598

516 176 444

Rejestracja internetowa

Cennik badań czynnościowych