Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Długowieczność kobiet w Polsce - wybrane uwarunkowania socjomedyczne”

Promotor rozprawy: Prof. nzw. dr hab. n. med. Iwona Bojar, Zakład Zdrowia Kobiet, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. med. Piotr Dziemidok - Ordynator Oddziału Diabetologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska - Kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Dr hab. n. o zdr. Adam Fronczak - Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 14 maja 2015 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 22 października 2015 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 6 listopada 2015 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 6 listopada 2015 r.

WYRÓŻNIONA ROZPRAWA DOKTORSKA!!!

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl