Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Zakres działalności

Samodzielna Pracownia Analiz Izobolograficznych IMW w Lublinie prowadzi badania naukowe w zakresie oceny charakteru interakcji zachodzących pomiędzy lekami, z uwzględnieniem interakcji zachodzących na poziomie farmakodynamicznym i farmakokinetycznym.

Samodzielna Pracownia Analiz Izobolograficznych IMW w Lublinie w szczególności prowadzi badania dotyczące:

 • modelowania interakcji i statystycznej oceny charakteru interakcji zachodzących pomiędzy 2 i 3 lekami zastosowanymi łącznie, co ma znaczenie w przypadku opracowania schematów leczenia i stosowania racjonalnej politerapii w schorzeniach przewlekłych,
 • opracowania i przygotowania racjonalnych schematów leczenia pacjentów przy zastosowaniu terapii dwulekowej i politerapii w padaczce i bólu neuropatycznym,
 • konstruowania izobologramów dla interakcji zachodzących pomiędzy lekami w warunkach badań eksperymentalnych (in vivo oraz in vitro),
 • oceny skuteczności terapeutycznej kombinacji lekowych w oparciu o istniejące przesłanki teoretyczne i doświadczalne,
 • stworzenia modelu "idealnej" kombinacji leków w oparciu o wskaźniki korzyści bezpiecznego stosowania leków (benefit indices) w warunkach badań przedklinicznych.

Projekty

 • Grant badawczy NCN UMO-2015/19/B/NZ7/03694: ”Ocena właściwości neuroprotekcyjnych oraz wpływu na neurogenezę pochodnej kwasu 2-(2,5-dioksopirolidyno-1-ylo)-2-propanowego w pilokarpinowym modelu padaczki u myszy”
 • Działalność statutowa 17040: „Wpływ ksantotoksyny (8-metoksy-psoralenu) na ochronne działanie wybranych leków przeciwpadaczkowych w teście drgawek psychoruchowych (6Hz) u myszy”

Skład osobowy