Głównej zawartości

Działalność jednostki

Zakład Epidemiologii i Biostatystyki prowadzi działalność naukową w obszarze zastosowania nowych technologii w szeroko pojętej ochronie zdrowia. Wśród zainteresowań pracowników Zakładu wymienić należy przede wszystkim funkcjonowanie systemów zbierania i przechowywania informacji i danych medycznych (RUM, OSOZ, ZIP), zastosowanie urządzeń mobilnych w medycynie oraz zdalne nauczanie (e-learning).

W ramach realizowanego w Zakładzie projektu współfinasowanego ze środków szwajcarskich stworzona została internetowa platforma - System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia. Działania Zakładu obejmują kompleksową obsługę techniczną, administrację oraz redakcję merytoryczną materiałów zamieszczanych na platformie.

Pracownicy Zakładu aktywnie uczestniczą w realizacji zadań innych jednostek naukowych i medycznych IMW oraz wspierają działalność części administracyjnej Instytutu.


Realizowane projekty

 • 2012-2017 (utrzymanie 2021) Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych, na podstawie porozumienia nr nr 2/P/SPPW/KIK/68. Projekt był realizowany od 1 lipca 2012 do 31 marca 2017,utrzymanie projektu do 31 grudnia 2021, w partnerstwie 4 instytucji: Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Przejdź do strony głównej projektu.
 • 2014-2016 Badania statutowe: Badanie satysfakcji pacjentów hospitalizowanych jako metoda oceny jakości hospitalizacji. Opracowanie nowej metody, techniki i narzędzi badawczych służących do bieżącego monitorowania poziomu satysfakcji pacjentów hospitalizowanych w celu  podnoszeniu jakości funkcjonowania szpitala Planowane efekty to nowa metoda oceny jakości usług medycznych w zakresie hospitalizacji posłuży do badań typu „benchmarking” funkcjonowania oddziałów szpitalnych  oraz do bieżącego monitorowania poziomu satysfakcji pacjentów hospitalizowanych w celu  podnoszeniu jakości funkcjonowania szpitala.
 • 2015-2017 Badania przesiewowe rolników prowadzone są przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie na podstawie porozumienia z dnia 6 sierpnia 2015 podpisanego z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników (Porozumienie Nr FS-451 – 456/410/15). „Program Przesiewowych Badań Zdrowotnych Dla Mieszkańców Terenów Wiejskich” skierowany jest do rolników, ich dorosłych domowników po ukończeniu 18 lat oraz osób pobierających emeryturę lub rentę z rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych. Celem Programu jest – w perspektywie czasowej – wypracowanie projektów działań zmierzających do budowania indywidualnej i populacyjnej kultury zdrowotnej oraz poprawy stanu zdrowia ludności rolniczej. Zobacz galerię: 2015, 2016.
 • 2016-2018 Udział w realizacji: Projekt „DDOM w Lublinie” realizowany w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Przejdź do zakładki DDOM.
 • 2017-2018 Badania statutowe: Adaptacja systemu teleinformatycznego do monitorowania aktywności ruchowej po rehabilitacji na urządzenia przenośne typu smartfon (nowej generacji) oraz smartwatch (z oprogramowaniem Android Wear), realizowane wraz z Kliniką Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej IMW. Przejdź do opisu aplikacji. Opis całego projektu
 • 2017-2018 Projekt pn. Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotów leczniczych. Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 5.2.
 • Udział w realizacji: Zadanie z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia w ramach celu operacyjnego nr 4 pn. Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki w zakresie pkt. 2. Profilaktyka; 2.1 „Prowadzenie działań zapobiegawczych, w tym, podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących”. Przejdź do strony głównej projektu.
 • 2018-2019 Udział w realizacji: Projekt „Modernizacja infrastruktury Kliniki Chorób Wewnętrznych i pracowni diagnostyczno-terapeutycznych IMW”, w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Pracownicy

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak - kierownik Zakładu, profesor zwyczajny
 • prof. dr. hab. n. hum. Maria Nowacka
 • dr hab. n. med. Mirosław Jerzy Jarosz, prof. IMW - profesor nadzwyczajny
 • dr hab. n. o zdr. Anna Włoszczak-Szubzda - adiunkt
 • dr n. med. Cz. Andrzej Horoch - specjalista inż.-techn. - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 81 71 84 497
 • dr n. o zdr. Paulina Kaczor-Szkodny - specjalista bad.-techn. - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 81 71 84 541
 • mgr Robert Chmura - specjalista inż.-techn. - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 81 71 84 577

Kontakt

Zakład Epidemiologii i Biostatystyki
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

telefon: 81 71 84 541, 577

projektu
pn. „Modernizacja infrastruktury Kliniki Chorób Wewnętrznych i pracowni diagnostyczno-terapeutycznych IMW” nr POIS.09.02.00-00-0094/17
w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020