Głównej zawartości

Dyrekcja Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie składa serdeczne podziękowania za inicjatywę i przekazanie darowizny pieniężnej na rzecz naszej placówki.

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie serdecznie dziękuje za bezinteresowną pomoc w postaci wsparcia finansowego i rzeczowego. Przekazane dotacje i darowizny pieniężne w całości zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu i artykułów medycznych niezbędnych do zabezpieczenia szpitala do walki z koronawirusem.

Szczególne podziękowania kierujemy do:

  • Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i Lubelskiej Izby Rolniczej za udzieloną dotację w kwocie 80.000,00 zł na zakup respiratora;
  • Komorników, Asesorów, Aplikantów i Pracowników Kancelarii apelacji lubelskiej za darowiznę w kwocie 16 360,00 zł, która zostanie przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu.

Serdeczne podziękowania składamy również:

  • Osobom, które dokonały wpłat przez stronę Pomagam.pl w wysokości 1 822,25 zł.

Relacja prasowa z wręczenia symbolicznego czeku przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i Lubelską Izbę Rolniczą.

Zrzutka.pl - Komornicy, Asesorzy, Aplikanci i pracownicy kancelarii dla Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.