Głównej zawartości

metryczka ncbr sdm

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie realizuje projekt:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Projekt: „System detekcji mikroorganizmów - SDM”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu 1/4.1.4/2018/POIR, poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne.

Wartość projektu: 4 095 851,66 zł

Wartość dofinansowania: 951 897,63 zł

Okres realizacji w latach: 2018-2021

ncbr sdm platat