Głównej zawartości

Dzienny Dom Opieki Medycznej IMW Lublin

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Lublinie

Celem głównym projektu jest utworzenie DDOM IMW w Lublinie ul. Jaczewskiego 2 i objęcie zdeinstytucjonalizowaną nieodpłatną opieką osób zależnych, mieszkających na terenie m. Lublin w granicach administracyjnych powiatu grodzkiego. Cel osiągnięty do 31.05.2018 r.

Planowane efekty:

  • W ciągu 24m-cy realizacji projektu planuje się dostosowanie i doposażenie w sprzęt pomieszczeń IMW oraz pilotażowe wdrożenie standardu IMW - tj. alternatywnej formy opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi.
  • Utworzenie 10 zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi.
  • Objęcie opieką 60 pacjentów, którzy ukończą leczenie i pozytywnie ocenią funkcjonowanie DDOM.
  • Objęcie działaniami edukacyjnymi 30 członków rodziny/opiekunów.

Główne zadania:

  • Dostosowanie i doposażenie w sprzęt pomieszczeń – prace adaptacyjne i dostosowawcze, w tym dot. zapewnienia realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji głównie osób z niepełnosprawnością, zakup sprzętu i wyposażenia.
  • Prowadzenie DDOM.
  • Działania edukacyjne dla pacjentów i ich rodzin/opiekunów dot. samoopieki i samopielęgnacji, realizowane przez członków ZT, których zakres ustalony zostanie w zależności od indywidualnych potrzeb pacjentów.

 Wartość projektu: 1 030 525,00

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 868 526,47


Szczegółowy harmonogram wsparcia:

Rodzaj wsparcia: Działalność dziennego domu opieki medycznej przy Ośrodku Rehabilitacji IMW w Lublinie

Data udzielania wsparcia: 01.12.2016 – 31.07.2018

Godziny udzielania wsparcia: 7.30-15.30

Miejsce realizacji wsparcia: Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU:

POD NUMEREM TELEFONU: 81 71 84 450, 81 71 84 500 (W GODZ. 8.00-15.00)

INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI W LUBLINIE, UL. JACZEWSKIEGO 2, 20-090 LUBLIN

E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.