Głównej zawartości

Rejestracja telefoniczna w godzinach 10.30-15.00

telefon: 81 71 84 501


Kierownik Przychodni 

dr n med. Jolanta Kowalczyk-Bołtuć

telefon: 81 71 84 521 lub 589