Głównej zawartości


logo_resolve_200RESOLVE (HEALTH-F4-2008-202047)

Projekt wykonywany w ramach 7. Programu Ramowego UE pt.
"Resolve Chronic Inflammation and Achieve Healthy Ageing by Understanding Non-regenerative Repair" (Kontrola przewlekłych procesów zapalnych i patologicznej naprawy tkankowej - kluczem do osiągnięcia zdrowej starości).

Kierownik: dr Marcin Golec
Okres realizacji: 01.04.2008-31.03.2013

RESOLVE jest projektem międzynarodowym, w który zaangażowane są instytucje badawcze z Austrii, Włoch, Hiszpanii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemiec, Izraela oraz Polski. Jego problematyka koncentruje się na analizie przewlekłych procesów zapalnych i zaburzeń naprawy tkankowej oraz roli procesów starzenia w tych zjawiskach. Głównym celem projektu jest znalezienie skutecznych sposobów rozpoznawania i leczenia takich jednostek chorobowych jak m.in. alergiczne zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzyków płucnych, włóknienie płuc, marskość wątroby, miażdżyca w przebiegu cukrzycy.

Udział Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zawodowych w realizacji tego projektu jest prestiżowym sukcesem, który zawdzięczamy w decydującej mierze staraniom dr med. Marcina Golca. Nasz udział w projekcie polegać będzie na przebadaniu przewlekłych procesów zapalnych i zaburzeń naprawy tkankowej w przebiegu alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych u zwierząt doświadczalnych i ludzi, wywołanego przez czynniki biologiczne znajdujące się w pyłach organicznych.

Instytut Medycyny Wsi bierze udział zarówno w badaniach z udziałem modeli zwierzęcych chorób fibroproliferacyjnych jak i w badaniach klinicznych.


logo_prog_prof_200Instytut Medycyny Wsi w Lublinie bierze udział w realizacji projektu "Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem części projektu realizowanego w Instytucie Medycyny Wsi Lublinie w latach 2009-2011 jest opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych z zakresu chorób przenoszonych przez kleszcze ze szczególnym uwzględnieniem boreliozy.

Borelioza z Lyme jest w Polsce najczęstszą chorobą zakaźną w sektorze rolnictwa i leśnictwa i zarazem najczęstszą zawodowa choroba zakaźną (702 przypadki w roku 2008), a zachorowania na boreliozę mają tendencję wzrostową (7770 w roku 2007 i ponad 8000 w roku 2008).

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez ocenę stanu wiedzy i świadomości dotyczącej profilaktyki boreliozy w grupie pracowników narażonych zawodowo jak również poznaniu ich potrzeb i oczekiwań w tym zakresie oraz poprzez opracowanie algorytmu diagnostyczno-profilaktycznego boreliozy.

Wdrożenie opracowanych programów  profilaktycznych będzie polegało na zorganizowaniu konferencji i warsztatów dla inspektorów PIS, PIP, BHP, lekarzy medycyny pracy oraz pracowników i przedsiębiorstw, u których istnieje ryzyko zawodowe ekspozycji na kleszcze. W czasie tych spotkań uczestnicy zostaną zapoznani z opracowanymi w IMW materiałami edukacyjno-informacyjnymi dotyczącymi kompleksowej profilaktyki chorób odkleszczowych (poradnik, broszura, film).

KL_EU_600Więcej informacji na temat PO KL- Kompleksowe Programy Zdrowotne.