Głównej zawartości

Pracownia Endoskopowa


prof. dr hab. n. med. Filip Rafał 1 piątek w miesiącu 8.30-12.00

dr n. med. Terlecki Paweł środa 15.30-17.00

dr n. med. Gomuła Henryk poniedziałek 15.30-18.00
  co 2-gi czwartek 15.30-18.00

lek. med. Zymon Robert wtorek 15.30-18.00

koordynator: mgr Małgorzata Królikowska

pielęgniarki pracowni endoskopowej: mgr Lilla Ligęza, Joanna Tomczewska, Anna Piłat


Pracownia echokardiografii

  • lek. Robert Główka
  • lek. Łukasz Siudak

Pracownia ultrasonografii (Doppler)

  • lek. Magdalena Marzec
  • lek. Radosław Smyk

Pracownia EEG

  • mgr Beata Gustaw

Pracownia densytometrii

  • tech. Agata Gasińska
  • tech. Aleksandra Kutyma
  • tech. Roman Zając