Głównej zawartości

Znak jakości „IMW - Pozytywna opinia” na produkcie to gwarancja bezpieczeństwa zdrowotnego dla konsumenta.

Przyznanie Znaku „IMW - Pozytywna opinia” to pewność, że oferowany produkt jest:

 • całkowicie bezpieczny dla użytkownika pod względem użytych surowców i procesów technologicznych służących jego wytworzeniu oraz jakości produktu gotowego,
 • zgodny z aktualnym prawem obowiązującym w Polsce oraz w Unii Europejskiej,
 • zgodny z wytycznymi Konsultantów krajowych i Towarzystw naukowych, popartym zobiektywizowanymi badaniami naukowymi dotyczącymi norm żywieniowych.

Przyznawanie Znaku „IMW - Pozytywna opinia”

 • Przyznanie certyfikatu „IMW - Pozytywna opinia” opiera się na dokładnej ocenie złożonego wypełnionego Wniosku, analizie dokumentacji oraz ocenie produktu, przeprowadzanej przez powołany do tego celu Zespół ds. Certyfikacji;
 • Zespół ds. Certyfikacji działa zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Radę Naukową Instytutu Regulaminem oraz w powołanym przez Dyrektora IMW składem.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania certyfikatu „IMW – Pozytywna Opinia” proces ten składa się z kilku etapów:

Etap 1. Składanie wniosku o dokonanie certyfikacji:

Formalna ocena wypełnionego, złożonego Wniosku i dostarczonej dokumentacji produktu rozpoczyna proces certyfikacji. W dostarczonej dokumentacji produktu powinny być dane prezentujące:

 • jego zgodność z normami i obowiązującymi przepisami prawa;
 • szczegółową recepturę produktu;
 • specyfikacje potwierdzające pochodzenie i jakość składników produktu i produktu finalnego;
 • projekt informacji żywieniowej na etykietę produktu;
 • proces produkcyjny oraz nadzór jakościowy nad jego przebiegiem.

Dokumentacja podstawowa dla opiniowanych wyrobów (przejdź tutaj)

Po formalnej ocenie wniosku i dokumentacji następnym etapem jest część praktyczna, czyli:

Etap 2. Dokładna analiza dokumentacji i badania użytkowe produktu

 • Zespół dokładnie sprawdza i analizuje dokumentację pod względem: (1) zgodności z odpowiednimi normami i obowiązującymi przepisami prawa krajowego i europejskiego; (2) jakości i pochodzenia surowców składowych produktu; (3) norm procesu produkcyjnego i (4) nadzoru jakościowego nad całym procesem produkcyjnym.
 • Po weryfikacji dokumentacji, Eksperci Zespołu dokonują oceny organoleptycznej i analizy sensorycznej produktu. Sprawdzana jest również jakość wykonania, stosowne opisy produktu, oraz inne ważne z punku widzenia konsumenta cechy produktu.
 • Pozytywna opinia wydana przez Zespół ds. Certyfikacji IMW decyduje o przyznaniu prawa do używania Znaku i uprawnia Wnioskodawcę do przystąpienia do dalszego etapu certyfikacji - zawarcia Umowy Licencyjnej.

Etap 3. Nabycie prawa do używania i posługiwania się Znakiem „IMW - Pozytywna opinia”

 • Nabycie prawa do używania i posługiwania się Znakiem następuje po podpisaniu Umowy Licencyjnej;
 • Prawo to przysługuje Wnioskodawcom wyłącznie w odniesieniu do konkretnych produktów, dla których prawo to zostało przyznane;
 • Prawo do używania i posługiwania się Znakiem w celach marketingowych obowiązuje przez okres 1 roku od dnia nabycia;
 • Opłaty za proces certyfikacji i przyznanie Znaku są według obowiązującej „Tabeli opłat” programu certyfikacji „IMW – Pozytywna Opinia” (przejdź tutaj).

Ważne!

W ciągu 21 dni od dnia przekazania Wnioskodawcy informacji o podjęciu przez Zespół ds. Certyfikacji IMW decyzji o przyznaniu prawa do używania Znaku, Wnioskodawca jest zobowiązany, pod rygorem cofnięcia decyzji przez Zespół ds. Certyfikacji IMW, do zawarcia Umowy Licencyjnej.


Praktyczne informacje dla Firm:

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji i dokumentacja
 • Decyzja o przyjęciu produktu do procesu certyfikacji
 • Wycena i akceptacja ceny certyfikacji
 • Proces oceny produktu
 • Wydanie opinii
 • Regulamin przyznawania certyfikatu „IMW – Pozytywna Opinia”
 • Wniosek o dokonanie certyfikacji
 • Regulamin Zespołu ds. Certyfikacji przyznającego znak towarowy „IMW – pozytywna opinia”
 • Umowa Licencyjna

Na podstawie art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511) Instytut Medycyny Wsi został wpisany do WYKAZU KRAJOWYCH JEDNOSTEK NAUKOWYCH WŁAŚCIWYCH DO WYDAWANIA OPINII.


Informacje teleadresowe:

Zakład Toksykologii i Bezpieczeństwa Żywności
Instytut Medycyny Wsi, ul Jaczewskiego 2
20-090 Lublin
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. tel. 516-504-489

Opłaty prosimy kierować:

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
Nr rachunku bankowego w Banku Pekao S.A
54 1240 2223 1111 0011 0441 1538