Głównej zawartości

baner finansowanie budzet panstwa

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki realizuje projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa z części 46 – Zdrowie pn.:
Specjalistyczny ośrodek leczenia i przeciwdziałania roznoszeniu się chorób zakaźnych w związku z COVID – 19

Wartość dofinansowania: 20.679.000 PLN

Całkowity koszt inwestycji: 20.992.558 PLN

Celem głównym Inwestycji jest rozszerzenie zakresu działalności powstającego w Instytucie Oddziału Zakaźnego do obsługi pacjentów chorych na choroby zakaźne o wysokim stopniu zaraźliwości wraz z izolatorium.


Cele zadania szczegółowe:

 1. Prowadzenie działalności leczniczej ukierunkowanej na choroby wysoce zaraźliwe. W ramach „Specjalistycznego ośrodka…” planuje się adaptację całego piętra budynku (2 piętro) w celu leczenia chorób zakaźnych wysoko zaraźliwych, ze szczególnym uwzględnieniem COVID – 19. Infrastruktura dostosowana byłaby do ewentualnego zastosowania respiratora przy każdym łóżku.
 2. Umożliwienie izolacji osobom podejrzanym o zarażenie się chorobą zakaźną oraz kadrze medycznej pracującej na Oddziale Zakaźnym. W ramach „Specjalistycznego ośrodka…” planuje się adaptację całego piętra budynku (1 piętro) w celu:
 • izolacji osób z podejrzeniem zarażenia się chorobą zakaźną, ze szczególnym uwzględnieniem COVID – 19, które nie wymagają pomocy lekarskiej, ale konieczna jest obserwacja w celu eliminacji groźby rozprzestrzenienia się choroby, przy braku jednoczesnego zajmowania łóżka szpitalnego, które wykorzystane może zostać do obsługi pacjenta wymagającego pomocy medycznej
 • ograniczenia ewentualnego zakażenia rodzin personelu przez pracowników; dzięki zastosowaniu tygodniowego okresu pracy możliwe byłoby ograniczenie kontaktów potencjalnie zarażonego personelu z rodziną przy jednoczesnym ciągłym dostępie do medyka.

Dzięki realizacji niniejszej inwestycji:

 • możliwe będzie zapewnienie bezpieczeństwa kadrze medycznej i ich rodzinom poprzez umożliwienie wykorzystania izolatoriów jako miejsc noclegowych medyków, w przypadku ryzyka transmisji zakażenia na personel,
 • możliwość dogodnego użycia respiratorów przy każdym łóżku szpitalnym oraz w kryzysowych sytuacjach w izolatorium,
 • gazy medyczne doprowadzone do każdego łóżka na oddziale, w systemie OIOM-owym, pozwalają na obsługę większej ilości pacjentów z trudnościami w oddychaniu, które stosunkowo często pojawiają się przy zakażeniu COVID-19,
 • gazy medyczne doprowadzone do każdej izolatki w izolatorium, w systemie OIOM-owym, pozwalają na terapię gazami medycznymi znacznie większej liczby pacjentów, w sytuacji kryzysowej,
 • możliwość ciągłego monitorowania stanu pacjenta i kontaktowania się z nim na odległość, bez ryzyka zakażenia, dzięki stosownemu systemowi teletechnicznemu, zarówno na tworzonym oddziale jak i w izolatorium,
 • możliwość odizolowania pacjentów podejrzanych o zarażenie chorobą zakaźną, bez konieczności jego hospitalizacji, do czasu otrzymania wyniku testu, dzięki czemu łóżka na oddziale pozostaną dostępne dla osób wymagających leczenia szpitalnego,
 • możliwość uniknięcia ryzyka nieprawidłowej dezynfekcji łóżek, po pacjencie zakaźnym, i ograniczenie możliwości przeniesienia choroby na personel lub innego pacjenta dzięki zastosowaniu profesjonalnej myjni,
 • ograniczenie ryzyka rozprzestrzenienia choroby zakaźnej poza teren oddziału i izolatoriów dzięki zastosowaniu stosownego systemu wentylacji zaopatrzonego w filtry HEPA oraz odpowiedniej oczyszczalni ścieków zakaźnych,
 • zapewnienie względnego komfortu pacjentom i personelowi dzięki utworzeniu klimatyzacji zapewniającej optymalne warunki temperaturowe latem.

W związku z realizacją projektu pn.: „Specjalistyczny ośrodek leczenia i przeciwdziałania roznoszeniu się chorób zakaźnych w związku z COVID-19”, zakłada się:

 1. Powiększenie i rozszerzenie działalności istniejącego oddziału zakaźnego, który znajduje się na nadbudowanym 3 piętrze budynku nr 1, a inwestycja „Specjalistyczny ośrodek…” objęłaby modernizację 2 piętra w tymże budynku
 2. Modernizację 1 piętra budynku, w którym znajdował się będzie oddział zakaźny i utworzenie tam izolatoriów dla pacjentów zgłaszających się do szpitala bez objawów wymagających hospitalizacji ale zalecających kwarantannę oraz dla personelu medycznego objętego kwarantanną lub zaleceniami odosobnienia

Kontakt

Biuro Projektu

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 400