Głównej zawartości


Od dnia 18.07.2017 roku wszystkie informacje o aktualnych ogłoszeniach publikowane są na stronie BIP Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Przejdż do strony BIP IMW.

Biuletyn Informacji Publicznej IMW

Zamówienie z dziedziny nauki: Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych do realizacji badań objętych projektem pt. „Ocena właściwości neuroprotekcyjnych oraz wpływu na neurogenezę pochodnej kwasu 2-(2,5-dioksopirolidyno-1-ylo)-2-propanowego w pilokarpinowym modelu padaczki u myszy”

Zapytanie ofertowe z dnia 29.03.2017

pdf

Załącznik nr 1 z dnia 29.03.2017

word

Załącznik nr 2 z dnia 29.03.2017

excel

Załącznik nr 3 z dnia 29.03.2017

word

Załącznik nr 4 z dnia 29.03.2017

word

Załącznik nr 5 z dnia 29.03.2017

word

Załącznik nr 6 z dnia 29.03.2017

pdf

Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 30.03.2017

pdf

Protokół z otwarcia ofert z dnia 7.04.2017

pdf

Informacja o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 16.05.2017

pdf