Głównej zawartości


Od dnia 18.07.2017 roku wszystkie informacje o aktualnych ogłoszeniach publikowane są na stronie BIP Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Przejdż do strony BIP IMW.

Biuletyn Informacji Publicznej IMW

Ogłoszenie z dnia 2.03.2017

pdf

SIWZ z dnia 2.03.2017

pdf

Załącznik nr 1 z dnia 2.03.2017

pdf

Załącznik nr 2 z dnia 2.03.2017

word

Załącznik nr 3 z dnia 2.03.2017

word

Załącznik nr 4 z dnia 2.03.2017

word

Załącznik nr 5 z dnia 2.03.2017

pdf

Załącznik nr 6 z dnia 2.03.2017

word

Załącznik nr 7 z dnia 2.03.2017

word

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 7.03.2017

pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.03.2017

pdf

Pytania i wyjaśnienia z dnia 10.03.2017

pdf

Zmiania treści SIWZ z dnia 10.03.2017

pdf

Zmieniony załącznik nr 5 z dnia 10.03.2017

pdf

Protokół z otwarcia ofert z dnia 14.03.2017

pdf

Załącznik nr 8 (Oświadczenie Wykonawcy DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ) z dnia 14.03.2017

word

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 14.03.2017

pdf

Informacja o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania z dnia 16.03.2017

pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.03.2017

pdf