Głównej zawartości


Od dnia 18.07.2017 roku wszystkie informacje o aktualnych ogłoszeniach publikowane są na stronie BIP Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Przejdż do strony BIP IMW.

Biuletyn Informacji Publicznej IMW

Opracowanie kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego oraz przygotowanie kompletnego wniosku pod względem projektowym i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Ogłoszenie z dnia 2.03.2017

pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 3.03.2017

pdf

Ogłoszenie z dnia 3.03.2017

pdf

Załącznik nr 1 z dnia 2.03.2017

word

Załącznik nr 2 z dnia 2.03.2017

word

Protokół z otwarcia ofert z dnia 7.03.2017

pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 7.03.2017

pdf