Głównej zawartości


Od dnia 18.07.2017 roku wszystkie informacje o aktualnych ogłoszeniach publikowane są na stronie BIP Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Przejdż do strony BIP IMW.

Biuletyn Informacji Publicznej IMW

Usługa opracowania studium wykonalności wraz z pełną dokumentacją aplikacyjną wymaganą w dokumentach i wytycznych IZ w ramach zadania pn. "Centrum Zdrowia Mieszkańców Wsi” dofinansowanego ze środków UE w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i Innowacje Działanie 1.1 Regionalna infrastruktura Badawczo-rozwojowa Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie z dnia 2.03.2017

pdf

Załącznik nr 1 z dnia 2.03.2017

word

Załącznik nr 2 z dnia 2.03.2017

word

Załącznik nr 3 z dnia 2.03.2017

word

Załącznik nr 4 z dnia 2.03.2017

word

Protokół z otwarcia ofert z dnia 6.03.2017

pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 7.03.2017

pdf