Głównej zawartości


Od dnia 18.07.2017 roku wszystkie informacje o aktualnych ogłoszeniach publikowane są na stronie BIP Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Przejdż do strony BIP IMW.

Biuletyn Informacji Publicznej IMW

Ogłoszenie z dnia 2.02.2017

pdf

SIWZ z dnia 2.02.2017

pdf

Załącznik nr 1 z dnia 2.02.2017

excel

Załącznik nr 2 z dnia 2.02.2017

word

Załącznik nr 3 z dnia 2.02.2017

word

Załącznik nr 4 z dnia 2.02.2017

word

Załącznik nr 5 z dnia 2.02.2017

word

Załącznik nr 6 z dnia 2.02.2017

word

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 9.02.2017

pdf

Zmiania SIWZ z dnia 9.02.2017

pdf

Odpowiedzi na pytania z dnia 10.02.2017

pdf

Protokół z otwarcia ofert z dnia 15.02.2017

pdf

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

word

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania z dnia 10.03.2017

pdf